نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM چیست؟  Total Productive Maintenance

در این مقاله نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM به صورت کامل تشریح شده است و کلیه نیازمندیهای پیاده سازی TPM تشریح شده است و هم چنین کتاب TPM دانلود رایگان

نگهداری و تعمیرات اپراتوری چیست؟ ۳ تکنیک اصلی آن

نظام آراستگی ۵S چیست؟ دانلود کتاب و آموزش پیاده سازی ۵ اس

نظام آراستگی ۵S چیست؟ چک لیست نظام آراستگی دانلود کتاب و پیاده سازی ۵ اس  ۵S یا نظام آراستگی ۵S منجر به پیشگیری از حوادث و افزایش بهره وری می گردد . شاید بهتر باشد بگوییم هدف نهایی نظام آراستگی ۵S پیشگیری از اتلاف است. نظام آراستگی ۵S نخستین بار توسط ژاپنی ها به اجرا […]

نکات مهم در بازرسی و بازدید های پیشگیرانه نگهداری و تعمیرات

در حوزه نگهداری پیشگیرانه تجهیزات یکی از مفاهیم مهم بازرسی های پرسنل تولید یا بهره برداری و هم چنین تکنیسین ها نت از تجهیزات می باشد.در این خصوص تفکیک خوبی از لحاظ مفاهیم در استانداردها و کتاب های نگهداری و تعمیرات نشده است برخی از استانداردها نیز اشاره ای به موضوع داشته اند ولی بیش […]

پیشنیازهای پیاده سازی نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM

پیش نیازهای پیاده سازی نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM در صنایع تولیدی تبیین اتلافات کارخانه و نیامندیهای اولیه برای بستر مدیریت نگهداری و تعمیرات

بعد از محاسبه شاخص اثربخشی کلی تجهیزات OEE چه کار کنید!؟

بعد از محاسبه شاخص اثربخشی کلی تجهیزات OEE چه باید کرد تشریح شده است سه گام مهم در محاسبه شاخص OEE و تحلیل آن و اقدامات لازم برای بهبود شاخص OEE

برای استقرار نگهداری و تعمیرات پایدار چگونه عمل کنیم؟

استقرار نگهداری و تعمیرات پایدار یکی از رموز موفقیت در کاهش توقفات ماشین آلات و تجهیزات کارخانه است تا سلامتی تجهیزات و دارائی های سازمان را تضمین نماید و شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات در حد بهینه و بالای خود قرار گیرد. اهمیت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و اهداف نگهداشت باعث می شود که به سمت یک پایداری و استمرار مدیریت نگهداری و تعمیرات سازمان پیش برود.

شاخص پاداش آکورد ماهانه مبتنی بر شاخص اثربخشی کلی تجهیزات OEE

شاخص پاداش یا آکورد ماهانه کارخانه را بر مبنای شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات پایه ریزی کنید.

ایمنی در نگهداری و تعمیرات مبتنی براستاندارد ایزو ۴۵۰۰۱

ایمنی در محیط کار و صنعت مبتنی بر استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ رعایت ایمنی در نگهداری و تعمیرات و پرسنل فنی سازمان سیستم های ایمنی شغلی و ایمنی و بهداشت را جدی بگیرید

کایزن چیست ؟ KAIZEN در بهبود مستمر

کایزن چیست ؟ ابزاری برای بهبود مستمر در سطح کارخانه است. در مورد کایزن مطالب ، مقالات و کتب زیادی در ایران چاپ شده است و یکی از ابرازهای بهبود در سازمانها می باشد و طبق معمول وارداتی از کشور ژاپن است!