کایزن چیست ؟ KAIZEN در بهبود مستمر

کایزن چیست ؟ ابزاری برای بهبود مستمر در سطح کارخانه است. در مورد کایزن مطالب ، مقالات و کتب زیادی در ایران چاپ شده است و یکی از ابرازهای بهبود در سازمانها می باشد و طبق معمول وارداتی از کشور ژاپن است!

۹۰ درصد تمامی آموزشهای سازمانی بی ارزش است

آموزشهای سازمانی عمدتا به صورت روتین و تناوب های خاص برگزار می شود. واحد آموزش سازمان طبق امکان سنجی و درخواست های دریافتی نسبت به برگزاری دوره های آموزشی اقدام می کند. اما جای سوال است که این آموزش ها چقدر برای سازمان می باشد؟