سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیرات CMMS

تعاریف و چک لیست و انتخاب و دمو نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS یا سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیرات CMMS تجهیزات یک مقاله جامع در خصوص نرم افزار CMMS

نت پیشگیرانه PM کارخانه بر چه اساسی است؟

نت پیشگیرانه PM کارخانه بر چه اساسی است؟ سیاست های تعویض و عملیات پیشگیری بر چه مبنایی برنامه ریزی شده است؟ نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM چیست؟ Preventive Maintenance

بعد از محاسبه شاخص اثربخشی کلی تجهیزات OEE چه کار کنید!؟

بعد از محاسبه شاخص اثربخشی کلی تجهیزات OEE چه باید کرد تشریح شده است سه گام مهم در محاسبه شاخص OEE و تحلیل آن و اقدامات لازم برای بهبود شاخص OEE

برای استقرار نگهداری و تعمیرات پایدار چگونه عمل کنیم؟

استقرار نگهداری و تعمیرات پایدار یکی از رموز موفقیت در کاهش توقفات ماشین آلات و تجهیزات کارخانه است تا سلامتی تجهیزات و دارائی های سازمان را تضمین نماید و شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات در حد بهینه و بالای خود قرار گیرد. اهمیت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و اهداف نگهداشت باعث می شود که به سمت یک پایداری و استمرار مدیریت نگهداری و تعمیرات سازمان پیش برود.

شاخص پاداش آکورد ماهانه مبتنی بر شاخص اثربخشی کلی تجهیزات OEE

شاخص پاداش یا آکورد ماهانه کارخانه را بر مبنای شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات پایه ریزی کنید.

ایمنی در نگهداری و تعمیرات مبتنی براستاندارد ایزو ۴۵۰۰۱

ایمنی در محیط کار و صنعت مبتنی بر استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ رعایت ایمنی در نگهداری و تعمیرات و پرسنل فنی سازمان سیستم های ایمنی شغلی و ایمنی و بهداشت را جدی بگیرید

کایزن چیست ؟ KAIZEN در بهبود مستمر

کایزن چیست ؟ ابزاری برای بهبود مستمر در سطح کارخانه است. در مورد کایزن مطالب ، مقالات و کتب زیادی در ایران چاپ شده است و یکی از ابرازهای بهبود در سازمانها می باشد و طبق معمول وارداتی از کشور ژاپن است!

۹۰ درصد تمامی آموزشهای سازمانی بی ارزش است

آموزشهای سازمانی عمدتا به صورت روتین و تناوب های خاص برگزار می شود. واحد آموزش سازمان طبق امکان سنجی و درخواست های دریافتی نسبت به برگزاری دوره های آموزشی اقدام می کند. اما جای سوال است که این آموزش ها چقدر برای سازمان می باشد؟